Bánh Gato Hải Phòng, Khai Trương Hồng Phát GT25

350,000 

0225.9999.666