Bánh Gato Hải Phòng, Giáng Sinh An Lành GT16

400,000 

0225.9999.666