Bánh Gato Hải Phòng, Bánh Gato 2 Tầng GT34

750,000 

0225.9999.666